Poziomy i specjalizacje specjalisty ds. wsparcia IT

Poziomy i specjalizacje specjalisty ds. wsparcia IT

Informatyczna obsługa firm jakie są korzyści przy umowy na Osbługa informatyczna firm firmy?
Zalety i wady przy umowy na informatyczną obsługę firm poligraficznych.

Specjaliści wsparcia IT występują na wielu poziomach i w wielu specjalizacjach. Poziom 1 obejmuje minimalną pomoc ze strony specjalisty IT, natomiast poziom 3 wymaga wrażliwego dostępu do urządzenia lub sieci użytkownika. Jaka jest początkowa pensja specjalisty ds. wsparcia IT? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o różnych typach specjalistów ds. wsparcia IT i ich zadaniach!

Wsparcie IT na poziomie 1 wymaga minimalnej pomocy ze strony specjalisty IT

Kiedy dzwonisz do firmy oferującej wsparcie IT, ważne jest, aby zrozumieć, ile poziomów wsparcia jest dostępnych. Zazwyczaj pierwszy poziom wsparcia zapewnia najprostsze i najczęściej spotykane rozwiązania problemów. Rozwiązania te obejmują kwestie związane ze sprzętem i oprogramowaniem, a także nawigację po menu i konfigurację systemu. Technik wsparcia technicznego poziomu pierwszego postępuje zgodnie ze standardową procedurą operacyjną (SOP), aby rozwiązać problem. Jeśli nie jest w stanie rozwiązać problemu, przekazuje zapytanie do zespołu pomocy technicznej poziomu 2.

Opis pracy technika wsparcia IT poziomu pierwszego będzie się różnić w zależności od firmy, ale ogólnie potrzebują minimalnej pomocy od specjalisty IT. Często ten typ technika jest pierwszą linią komunikacji między firmą a klientem. Dlatego muszą mieć silne umiejętności obsługi klienta, aby skutecznie obsługiwać problemy klientów. Technik wsparcia informatycznego poziomu pierwszego musi również mieć żywe oko do szczegółów, aby zidentyfikować wszelkie ukryte błędy i zapewnić szybkie rozwiązanie.

Wsparcie IT na poziomie drugim to pomoc na wysokim poziomie i wiąże się z wysokim poziomem wiedzy technicznej. Osoby te obsługują bilety wygenerowane przez techników poziomu pierwszego i dostarczają rozwiązania. Są one również w stanie rozwiązywać szeroki zakres problemów technicznych. Mogą również posiadać głębszą wiedzę na temat produktu niż technik poziomu pierwszego.

Trzeci poziom wsparcia informatycznego nazywany jest poziomem trzecim (Tier 3). Wsparcie IT poziomu czwartego odnosi się do zewnętrznych zespołów wsparcia, które zapewniają wsparcie dla usług, które nie są bezpośrednio obsługiwane przez firmę. Usługi te mogą obejmować wsparcie dla produktów zlecanych na zewnątrz. Na przykład organizacja może zlecić na zewnątrz wsparcie dla drukarek i maszyn.

Wsparcie IT poziomu trzeciego wiąże się z głęboką wiedzą techniczną i angażuje techników poziomu eksperckiego. Ci specjaliści mogą nie być oryginalnymi projektantami produktu, ale muszą mieć duże doświadczenie z tym konkretnym produktem. Są oni również znani jako Subject Matter Experts. Są odpowiedzialni za badanie i wdrażanie rozwiązań skomplikowanych problemów technicznych.

Poziom 3 wsparcia IT jest wysoce zindywidualizowany i często zależy od potrzeb przedsiębiorstwa. Chociaż nie jest to obowiązkowe, ITSM zachęca do stosowania hierarchii wsparcia IT. Ponadto, firmy mogą łączyć te trzy poziomy. Niektóre firmy decydują się na połączenie funkcji poziomu 1 i 2, podczas gdy inne wolą bardziej tradycyjną strukturę trójwarstwową.

Wsparcie IT na poziomie 2 to krok powyżej poziomu 1. Technicy na tym poziomie mają duże doświadczenie i wiedzę na temat konkretnego produktu. Pomagając technikom Poziomu 1, sprawdzają racjonalność problemu klienta i szukają znanych rozwiązań problemu. Analizują również problemy i w razie potrzeby rozwiązują je.

Wsparcie IT poziomu 3 wymaga wrażliwego dostępu do sieci lub urządzenia użytkownika

Poziomy wsparcia IT są klasyfikowane według poziomu złożoności. Na przykład wsparcie IT na poziomie 2 wymaga dogłębnej znajomości produktu i sieci firmowej, natomiast wsparcie IT na poziomie 3 wymaga wiedzy technicznej i wrażliwego dostępu do sieci lub urządzenia. Wsparcie informatyczne na poziomie 3 jest zwykle oferowane przez dział IT, który ma doświadczenie z podobnymi produktami i dogłębnie rozumie wewnętrzne działanie produktu. Technicy pracujący na tym poziomie mają większe doświadczenie i mogą mieć większy dostęp do informacji firmowych niż ich odpowiednicy na niższym poziomie. Podczas gdy niektórzy technicy są architektami lub inżynierami, inni mogą mieć po prostu doświadczenie w programowaniu lub używaniu produktu.

Niezależnie od tego, czy użytkownik potrzebuje wsparcia w zakresie oprogramowania, sprzętu czy usług, wsparcie IT Level 3 ma wiele zalet. Po pierwsze, jest bardzo opłacalne. Po drugie, wymaga wrażliwego dostępu do sieci i urządzeń użytkownika, natomiast wsparcie IT na poziomie 4 obejmuje partnerów biznesowych lub preferowanych dostawców. Wsparcie IT na poziomie 4 obejmuje specjalistyczne usługi, takie jak wsparcie dla oprogramowania dostawcy, konserwacja maszyn lub wsparcie dla oddziałów. Obejmuje ono również scenariusze wsparcia w zakresie dostępu nienadzorowanego i obsługiwanego. Wsparcie IT w zakresie dostępu uczestniczącego jest zwykle świadczone przez zespół IT, który ma dostęp do urządzenia lub sieci użytkownika.

Wynagrodzenie początkowe dla specjalistów ds. wsparcia IT

Specjaliści wsparcia informatycznego są odpowiedzialni za utrzymanie sieci komputerowych i udzielanie pomocy technicznej użytkownikom komputerów. Zazwyczaj są zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin i mogą pracować w nocy i w weekendy. Wymagania wstępne różnią się w zależności od stanowiska, ale zazwyczaj wymagają co najmniej stopnia naukowego i kilku kursów uniwersyteckich. Kandydaci, którzy ukończyli niektóre certyfikaty IT mogą również kwalifikować się. Wynagrodzenie początkowe dla specjalistów wsparcia IT wynosi od 49770 do 62 760 dolarów rocznie.

Wynagrodzenie specjalisty ds. wsparcia IT zależy od wykształcenia, doświadczenia i lokalizacji. Według PayScale, średnie wynagrodzenie specjalisty ds. wsparcia IT wynosi 42 000 USD rocznie. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu, napiwki, bonusy i inne. Jednak wynagrodzenia mogą się znacznie różnić, od 20 000 do 75 000 dolarów, w zależności od umiejętności, wykształcenia i pracodawcy.

Chociaż pensje początkowe dla specjalistów ds. wsparcia IT są niższe niż w przypadku innych zawodów, to jeśli pracują w miastach o wysokich zarobkach, mogą zarobić więcej niż w innych regionach Stanów Zjednoczonych. W Nowym Jorku dobra pensja początkowa dla specjalisty ds. wsparcia IT wynosi 64 100 dolarów rocznie. Kwota ta jest powyżej mediany dochodów nowojorczyków.

Wynagrodzenie początkowe dla specjalistów wsparcia komputerowego będzie się różnić w zależności od wykształcenia, poziomu doświadczenia i pracodawcy. Jednak mediana wynagrodzenia na stanowisku podstawowym wynosi około 46 000 USD rocznie. W miarę rozwoju kariery można awansować i przenosić się na wyższe stanowiska. Wiele firm technologicznych woli awansować z wewnątrz, niż szukać kandydatów na zewnątrz.

Specjaliści wsparcia technicznego na poziomie podstawowym mogą zarobić od 43 690 do 55 000 dolarów rocznie. Jednak osoby z doświadczeniem od 5 do 9 lat mogą liczyć na zarobki do 62 500 dolarów rocznie. Starsi specjaliści wsparcia technicznego IT zarabiają średnio 70 430 dolarów rocznie. Ci z ponad 20-letnim doświadczeniem mogą spodziewać się zarobków powyżej 71 000 dolarów rocznie.

Wynagrodzenia początkowe dla specjalistów ds. wsparcia IT różnią się znacznie w zależności od regionu. Średnio w 10 najlepszych miastach USA średnie wynagrodzenie jest o 17% wyższe niż w przeciętnym mieście. Świadczy to o tym, że na tych stanowiskach brakuje wykwalifikowanych pracowników. Dodatkowo, wiele z tych miejsc pracy jest dostępnych z domu.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]